Search website

История

40-те години на миналия век, Доктор Херман Кабат и Маги Нот поставят началото на PNF концепцията  с името “Проприоцептивно Улеснение”.

1946 г. във Вашингтон е основан “Кабат- Кайзер институт” по Невро-мускулна рехабилитация.

1947 г. те се местят във Валейо (Калифорния), където продължават развитието на концепцията най-вече в насока на прилагани техники и основни процедури, докато през

1952 г. те организират и първия официален PNF курс. Година по-късно към тях се присъединява и Дороти Вос. Заедно с нея те написват и през

1956 г. издават първия PNF учебник. От тогава започва и постепенното и популяризиране докато през

1990 се създава и  IPNFA (международната PNF асоциация). От тогава до сега  на 5 континента и с представители в над 20 държави, тя печели все по-голяма популярност.

В България първият официален основен PNF курс се организира в началото на 2007, като от тогава до сега са проведени още няколко основни курса. Българските “Пионери” са преподавателите от Гърция Сакис Адамидис и Савас Мавромустакос.

През 2012, Българският колега Стоян Стоев завършва успешно целия цикъл на практическо обучение от общо 5 нива, което го сертифицира като първият български “Международен PNF терапевт”. Две години по-късно, след редовната годишна среща на IPNFA, изпълнителният комитет го упълномощава, като българския представител на организацията.

През 2014, се сформира Българската PNF група, имаща за цел популяризирането на концепцията и увеличаването на организираните обучителни мероприятия в България с PNF инструктори от цял свят.

През Март 2015, се основава Българската PNF Асоциация, която организира и първият официален практически ПНУ семинар с Председателя на IPNFA – Marcel Grzеbellus.

През Януари 2016, БПНУА организира и провежда първият ПНУ 3 – курс за напреднали със Зденка Сефман (Словения), инструктор за напреднали.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *