Search website

Новини

През месец Май 2015 г. в София ще гостува  Zdenka Sefman – Advanced IPNFA instructor (Словения)

Организиран е практически семинар на тема: Integration of nevrodinamics in PNF – приложение на невродинамиката в PNF  с продължителност 2 дни (16-17 Май) и ще се проведе в салона по Физиотерапия на Болница Токуда и семинарни зали.

Семинарът акцентира върху интегрирането на принципите и правилата на невродинамиката в приложението и изпълнението на PNF техниките и модели.

INN – integration of Neurodynamic in Neurorehabilitation / ИНН – итегриране на невродинамиката в неврорехабилитацията

ИНН е концепция включваща поглед върху проблемите на пациента от по-широк мащаб. Първоначално е създадена само за неврологични пациенти, но в последствие намира успешно приложение и при ортопедични и травматологични пациенти. Концепцията обучава терапевтите във внимателно „издирване“ на причинителите на проблема, като спред нея това могат да бъдат: • Нервната система (няма плъзгаемост, няма подвижност)• Ставна подвижност (няма плъзгаемост, няма подвижност също)• Мускулите (скъсяване, загубена координация, сила и др)

———————————————————————————————————————————————————————————-

Имаме удоволствието да обявим, че в София през месец Март (28-ми и 29-ти) 2015, след продължителни покани, приеха да гостуват:

Marcel Grzebellus, Senior Instructor of IPNFA chairman ( председател) of the Education committee of IPNFA

Andrea Zoppi, IPNFA assistant (Italy).

Семинарът ще бъде с продължителност 2 дни (28-29 Март) и ще се проведе в салона по Физиотерапия на Болница Токуда.

Обект на дискусия и внимание ще бъде темата за приложението на иррадиацията в рамките на концепцията PNF.

Семинарът е практически, а програмата е съобразена с клиничното приложение на PNF.

Завършен основен курс не е задължителен, но е препоръчителен!

Програмата включва:

– Лекционни минути засягащи анализирането на феномена ИРАДИАЦИЯ с няколко подтеми

– Практическо разясняване на техники провокиращи ирадиацията

– Презентация на клинични случаи

– Открита дискусия

– Пациентска демонстрация с реален пациент от преподавателя

– Обсъждане и разясняване на неясни аспекти от основната концепция на PNF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *